Energia elektryczna w cenie 785 zł/MWh dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

2022.11.22

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została w ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.