Połączenie Polska Sieć Handlowa LIVIO S. A. z Polska Sieć Handlowa SAMI SWOI sp z o. o.

2020.09.29

Zarząd spółki Polska Sieć Handlowa LIVIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz zarząd spółki Polska Sieć Handlowa SAMI SWOI Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, w związku z zamiarem połączenia Spółek, na podstawie art. 498 i 499 ustawy Kodeks spółek handlowych, wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia Spółek.

Pobierz Plan Połączenia PSH Livio S.A. i PSH SAMI SWOI sp. z o. o.