Przedstawiciele GK Specjał na POLAND & CEE RETAIL SUMMIT 2018

2018.04.16

Celem warsztatu prowadzonego przez osoby zarządzające w Specjale pionem hurtu i detalu FMCG było przedstawienie strategii, potrzeb zakupowych oraz omówienie szczegółów współpracy handlowej na lata 2018– 2019, jak również perspektyw rozwoju.

Przedstawiciele Specjału oraz sieci Nasz Sklep i Livio brali także aktywny udział w panelach tematycznych kongresu w roli prelegentów.

Nowe elementy handlu były szeroko dyskutowane w trakcie strategicznej dyskusji panelowej pod hasłem „Rewolucja Digital & Futurology czy skuteczna ewolucja krok po kroku? – formaty handlowe dziś i jutro”, w której uczestniczył m.in. Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu GK Specjał. Zdania były podzielone, ale co do jednego wszyscy byli zgodni: handel sektora food nie ma powodów do obaw, ponieważ konsumenci wolą kupować żywność stacjonarnie, nie można jednak lekceważyć nowych pokoleń i nowych technologii.
Krzysztof Tokarz nie obawia się digitalizacji. – Prowadzona przez nas sieć Nasz Sklep reprezentuje podobny format placówek jak Lewiatan – także jesteśmy blisko klienta, toteż digitalizacja będzie się u nas rozwijać wolniej niż w innych formatach handlu – tłumaczy w trakcie dyskusji Prezes Zarządu GK Specjał. Zarówno Krzysztof Tokarz, jak i Wojciech Kruszewski, Prezes Zarządu Lewiatan Holding, zwrócili też uwagę na poważną barierę rozwoju handlu on- line, jaką są wysokie koszty prowadzenia sprzedaży w tym kanale. Nie ułatwia jej też fakt, że polski odbiorca często robi zakupy w sieci za małe kwoty.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła dyskusja panelowa o Retail Chains 2020, czyli strategii sieci handlowych wobec zmieniających się oczekiwań konsumentów, otoczenia legislacyjnego, gospodarczego i biznesowego, w której wziął udział m.in. Marian Zych, Wiceprezes PSH Livio S.A. Tę dyskusję również w dużej mierze zdominował wszechobecny dziś temat digitalizacji w handlu. Jak przypomniał Marian Zych, w Polsce gros sprzedaży internetowej dotyczy branży przemysłowej. – W branży spożywczej digitalizacja również postępuje, toteż sieci handlowe muszą być aktywne w tym obszarze, ale nie wierzymy, by szybko przybrała masową formę. Klienci lubią bowiem sięgać po produkty lokalne, a zakupu owoców, warzyw czy mięsa dokonywać po obejrzeniu produktu lub dotknięciu przed zakupem – stwierdził Wiceprezes Livio.
Sporo miejsca w dyskusji poświęcono również bardzo dynamicznym w ostatnich kilkunastu miesiącach zmianom w otoczeniu prawnym warunkującym działanie handlu. Marian Zych w nawiązaniu do zmieniających się warunków prawnych podkreślił, że wierzy w polską przedsiębiorczość. – Tradycyjny polski handel, który ja reprezentuję, da sobie radę w każdej sytuacji i w każdym prawodawstwie. Jednak tworzenie prawa na zasadzie deklaracji, że ma to pomagać polskiej tradycji czasem obraca się na niekorzyść właśnie tych małych – zauważył Wiceprezes Livio.

Razem wobec nowych wyzwań! Pod takim hasłem uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak poprzez efektywną współpracę w łańcuchu dostaw sieci i producentów generować wartość dodaną dla wszystkich jego ogniw. Jak uzyskać pełną efektywność tego procesu i nowe źródło przewagi konkurencyjnej? Tu prelegentem był m.in. Marek Wesołowski, Wiceprezes Zarządu GK Specjał.

Strategia asortymentowa szyta na miarę zgodnie z oczekiwaniami współczesnego – trudnego i wymagającego – konsumenta oraz zasady efektywnej współpracy na linii sieć - dostawca, które mogą ułatwić jej stworzenie były przedmiotem dyskusji, w której wziął udział m.in. Jan Sałata, Dyrektor Generalny Nasz Sklep. Na skuteczność strategii wpływa reagowanie na trendy i oczekiwania. – W sieci Nasz Sklep dopasowujemy nasze produkty np. do potrzeb regionalnych odbiorców, kupując je u lokalnych dostawców, ponieważ tego oczekuje klient. Wśród innych trendów, które zauważamy jest również m.in. czysta etykieta – mówił Jan Sałata.

Więcej informacji i obszerna relacją z X Poland & CEE Retail Summit na : http://retail-conferences.com/nie-ma-mocnych-na-polski-han…/

Zachęcamy do lektury.