Ekologia w handlu - Co o tym wiesz?

„Ekologia w handlu – co o tym wiesz?” – projekt ogólnopolski, którego głównym celem jest pomoc sklepom w ich modernizacji poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych, co w istotny sposób powinno przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania firm.


Pomoc dla sklepów będzie realizowana w 3 obszarach:

  •          urządzenia energetyczne i oświetlenie,
  •          energetyka cieplna,
  •          segregacja i utylizacja odpadów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 30.06.2015r.

Etapy udziału w projekcie:

Etap I – Analiza potrzeb firmy (sklepu) – na tym etapie nasz przedstawiciel skontaktuje się z kierownictwem firmy celem uzgodnienia w jakich obszarach potrzebuje ona pomocy, w jakim okresie czasowym, jaka jest skala potrzeb finansowych  itp.

Etap II – Szkolenia (skierowane głównie do kadry zarządzającej ale jeśli będzie taka potrzeba również do personelu podstawowego) – podczas zajęć specjaliści z poszczególnych obszarów poruszą kwestie obniżania kosztów funkcjonowania sklepu. Posługując się konkretnymi przykładami wskażą problemy oraz różne sposoby ich rozwiązywania. Omówią analizę faktur otrzymywanych za en. elektryczną , gaz, c. o. oraz sposoby zmniejszania wydatków w tych obszarach.  Szkolenia mogą być stacjonarne (dla firm z pobliskich miejscowości) lub wyjazdowe (dla firm z miejscowości znacznie od siebie odległych).

Etap III – Doradztwo specjalistyczne - na podstawie informacji uzyskanych przez naszego przedstawiciela (etap I) oraz podczas szkoleń (etap II) specjalista - doradca - opracuje dla firmy uczestniczącej w projekcie indywidualny raport, w którym przedstawi jakie należy podjąć działania aby obniżyć koszty funkcjonowania sklepu. Wskaże też skąd pozyskać fundusze na dokonanie modernizacji starych urządzeń, zakup nowych czy też dokonanie zmian organizacyjnych. Raport ten przekazany zostanie kierownictwu firmy na  spotkaniu z doradcą, podczas którego  nastąpi podsumowanie udziału firmy w projekcie.

 

W celu zgłoszenia Państwa udziału w projekcie należy wypełnić załączoną poniżej kartę zgłoszenia i odesłać ją do Biura Projektu faksem na nr 32/ 4789010 lub mailem na adres: beata.krensel@ldholding.pl

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Beata Krensel – tel. 32/4789037, email: beata.krensel@ldholding.pl

Iwona Mądra – tel. 32/4789018, email: iwona.madra@ldholding.pl

 

 


Pliki do pobrania:

- oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis_doc.doc
- formularz_zgloszeniowy_doc.doc
- oswiadczenie_beneficjenta_pomocy_dotyczace_uprawni.doc
- oswiadczenie_o_uzyskanej_pomocy_de_minimis_doc.doc
- oswiadczenie_o_braku_obowiazku_skladania_rocznych_.doc
- zalacznik_2-_lista_zgloszen_uczestnikow_na_szkolen.docx
- zalacznik_1_-_formularz_informacji_przedstawianych.doc